DOTĂRILE     ŞCOLII

 

CORP  CLĂDIRE  PRINCIPAL

19  SPAŢII ŞCOLARE

 

     9  SĂLI  DE  CLASĂ

     2  CABINETE

     2  LABORATOARE  DE  INFORMATICĂ

     3  LABORATOARE 

     3  ATELIERE

     BIBLIOTECĂ

 

 

CORP  CLĂDIRE  CAMPUS

4       SPAŢII ŞCOLARE

 

 

     1 ATELIER LABORATOR  MECATRONICĂ

     1 ATELIER LABORATOR  AUTO

     1  CABINET  PENTRU  COMISIA  DE  EVALUARE  ŞI  ASIGURARE  A  CALITĂŢII  N  EDUCAŢIE

     1  CABINET  PENTRU  COMISIILE  METODICE

 

 

 

SALĂ  DE  SPORT