DOTĂRILE     ŞCOLII

 

CORP  CLĂDIRE  PRINCIPAL

21  SPAŢII ŞCOLARE

 

    10  SĂLI  DE  CLASĂ

     6  CABINETE

     2  LABORATOARE  DE  INFORMATICĂ

     1  LABORATOR CHIMIE 

     2  ATELIERE

     BIBLIOTECĂ

 

 

CORP  CLĂDIRE  CAMPUS

4       SPAŢII ŞCOLARE

 

 

     1  LABORATOR  MECATRONICĂ

     1  LABORATOR  AUTO

     1  CABINET  CONSILIERE PSIHOLOGICA

     1  CABINET  PENTRU  COMISIILE  METODICE

 

 

 

SALĂ  DE  SPORT